Zielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy cz.II środowiskoA.Rosbach: Ważna jest strategia na rzecz zielonej infrastruktury, bo to oznacza w praktyce równowagę między Komisją, a Parlamentem. W strategii ważne jest, aby obejmowała różne polityki, bo inaczej nie będzie miała sensu. Lepiej finansować ją z obecnych funduszy niż martwić się o inne środki. Ważne jest, że prowadzone są rozmowy o tym, jak wykorzystać dostępne narzędzia prawa europejskiego. Należy zapewnić, że wykorzystane zostaną najnowsze praktyki.

Komisja: Komisja jest zadowolona z projektu przedłożonej rezolucji. Uważa, że najważniejsze elementy zostały omówione. Należy podkreślić to, że Komisja chciała przedstawić zieloną infrastrukturę, pokazując potencjał Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Kwestia ta zasługuje na poparcie. Jeżeli chodzi o dalsze prace, to wiele z nich już znalazło się w przedłożonym komunikacie. Trwają prace nad wytycznymi, niektóre zostały już opublikowane. Trzeba promować zaangażowanie zielonej infrastruktury, jednak potrzebne jest zobowiązanie władz lokalnych, że taka polityka jest ich priorytetem. Nadszedł czas na ich ustalanie, więc trzeba przypomnieć, że jeżeli nie skorzystają z tej okazji to stracą kolejne 7 lat. Możliwości finansowania istnieją np. w kontekście polityki rolnej. Chodzi o dokonanie wyboru przy różnych opcjach. Pojawia się kwestia uczestnictwa innych partnerów np. współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Tutaj chodzi o mobilizowanie się podmiotów formalnie niezaangażowanych np. podmiotów prywatnych, pod warunkiem, że przedstawimy odpowiednie zachęty dla nich. Nie powinno wymyślać się czegoś nowego. Chodzi bardziej o stworzenie ram dla szczebli regionalnych, lokalnych czy unijnych, więc potrzebne jest zaangażowania innych podmiotów. Komisja liczy na to, że Parlament weźmie udział w przewidzianych debatach.