Zielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy cz.I środowiskoS.Tatarella: Zielona infrastruktura jest ważna dla planowania przestrzennego. Pozwala stworzyć więcej terenów zielonych, zwiększyć tereny przeciwpowodziowe, chronić glebę. Dobrze byłoby, gdyby Komisja Europejska przedstawiła określone elementy do finansowania. Jest to ważne dla takich dziedzin jak rybołówstwo czy polityka rolna. Do całego procesu trzeba włączyć także partnerstwo prywatno-publiczne i wykazać się odpowiedzialnością przy realizacji projektów. Dobre praktyki powinny być dalej szerzone.

E.Estrela: Komunikat Komisji jest akceptowalny. Przyroda daje wiele korzyści, jednak często się tego nie docenia. Środowisko naturalne ulega degradacji, dodatkowo zwiększa możliwość występowania katastrof naturalnych. Miasta oferują wiele korzyści dla ludzi i należy zastanowić się, co trzeba zrobić, by walczyć ze zmianami klimatycznymi. Należy pamiętać o zachowaniu bioróżnorodności. Komisja określa środki do realizacji zielonej polityki w wieloletnich ramach finansowych, powinna także dodać, jak tę politykę powiązać z innymi sektorami. Jak te projekty zostaną skonkretyzowane? Komisja mówi o promocji zielonej infrastruktury, więc należy określić, jak można powiązać to np. ze zwalczaniem katastrof ekologicznych. Należy odnieść się także do obecnej sytuacji i powiedzieć, co udało się osiągnąć. Trzeba określić te podmioty, które będą promowały zieloną infrastrukturę np. Europejski Bank Inwestycyjny.

G.J.Gerbrandy: Jeżeli nadal będzie się inwestować w zieleń, miasta będą zdrowsze, będzie mniejszy problem z zarządzaniem gospodarką wodną. W jednym z holenderskich miast występowały dwa scenariusze: szary i zielony. W zielonym zyskano nawet 230 mln, tylko dlatego, że można było w ten scenariusz inwestować. Wydaje mi się, że integrowanie zielonej infrastruktury do np. funduszy spójności czy innych sektorów to ważna sprawa. Jak Komisja chce przełożyć swoje pomysły tak, aby ułatwić życie samorządom i uprościć wykorzystywanie tych inwestycji? Projekty infrastruktury nie są zbyt korzystne dla środowiska, jednak po pewnych modyfikacjach, może się udać.