Ustanowienie programu na rzecz środowiska i działań dla klimatu (LIFE) cz.IV środowiskoSprawozdawca G. Franco: Program ten dobrze się sprawdził i był doceniany przez obywateli. Przyczynił on się do uwrażliwienia na kwestie środowiska oraz lepszego wdrażania przepisów środowiskowych. Nowy program obejmuje też działania na rzecz klimatu. Finansowanie projektu musi opierać się na synergii pomiędzy budżetami wspólnotowymi i krajowymi jak i finansowaniem ze źródeł prywatnych. Trzeba zapewnić dobre wdrażanie projektów. Strategiczne tematy, którymi zajmuje się program LIFE to różnorodność biologiczna oraz walka z hałasem oraz poprawa środowiska w miastach. Na szczególną uwagę zasługuje także kwestia odpadów. Program LIFE powinien finansować eko-innwacje w uzupełnieniu programu Horyzont 2020. To zachęci MŚP. Trzeba zastanowić się nad zwrotem podatku VAT. Koszty pracowników powinny być zwracane.

K. van Brempt: Ważne są kwestie budżetowe. Na kwestie środowiskowe powinien być przeznaczony większy budżet. Ważne są wszystkie inicjatywy ekologiczne.

F. Hall: Program LIFE był wielkim sukcesem. Trzeba zadbać o ochronę budżetu na ten program. Terytoria satelitarne zwiększają różnorodność i powinny być włączone do programu.

Y. Cochet: Trzeba uwzględnić terytoria zamorskie. Często terytoria te cierpią z powodów zmian klimatycznych. Należy zwrócić uwagę na kurczące się zasoby surowców, co staje się problemem gdyż zaczyna tych surowców brakować. Jestem przeciwny technologii CCS.

R. Helmer: Obecnie wiemy, że pomyliliśmy się i nie do końca wiemy jak będą przebiegały zmiany klimatyczne.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Program LIFE ma skromny budżet. Trzeba uwzględnić takie aspekty jak hałas, wodę czy środowisko miejskie. Nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego przy skromnym budżecie. Terytoria zamorskie nie są ujęte w tym programie.

G. Franco: Projekty zintegrowane niczego nie zastępują i są jedynie uzupełnieniem. Program LIFE musi działać jako dźwignia dla innych programów środowiskowych.