Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu cz.II środowiskoSprawozdawca C.Gutiérrez-Cortines: Struktura i kompetencje Komisji d/s ochrony środowiska zostały zredukowane. Kompetencje, które pozostały to: bioróżnorodność, programy Habitat, wszystko to co dotyczy gleby, temat wody oraz program Life. Zostały wydzielone z kompetencji zmiany klimatyczne. Musimy się zastanowić, jak będą rozłożone środki, które umożliwią efektywną realizację prac. Dyrekcja powinna odgrywać rolę lidera i powinna mieć wpływ na środowisko. Ogromne znaczenie na życie codzienne ludzi ma wpływ dyrektywy o wpływie na środowisko.Dyrektywa ma wpływ na przyrodę, ale nie rozstrzyga kwestii wpływu na miasta, pejzaż i dziedzictwo historyczne, więc komisja tego nie kontroluje. Postanowienia dyrektywy powinny być bardziej klarowne. Program Natura 2000 to porażka UE.

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Miał on polegać na ochronie przyrody. Trzeba opracować programy, w których nie byłyby wprowadzane same zakazy. Obywatele powinni wiedzieć gdzie będą inwestycje. Dyrektywy muszą być przygotowane w sposób zintegrowany i być przystosowane do terenu na którym mają obowiązywać, gdyż klimat na tych terenach jest różny tak, jak problemy na nich występujące. Dyrektywa glebowa jest także porażką. Obywatele powinni wiedzieć, które gleby są zanieczyszczone i gdzie będą budowane drogi publiczne. Należy wprowadzić kryteria uprawy gleby.

Program Life miał być nacjonalizowany, ale jego charakter musi być ponad-graniczny. Jego wyniki są bardzo dobre. Trzeba pamiętać, że przyroda nie jest ograniczona granicami państwowymi.

Temat wody. Dyrektywa ramowa opracowuje dokument jak mają być zarządzane rzeki i wody gruntowe. Pracujemy nad takimi tematami jak recycling wody oraz odsalanie (tu musimy pamiętać ile energii pochłania odsalanie wody). Dodatkowo sól powstała w tym procesie wyrzucana jest do morza co niszczy mikroflorę. Trzeba prowadzić zintegrowaną politykę dot. wody uwzględniającą jej cykl wykorzystywania w przyrodzie i przemyśle. Należy skupić się na najważniejszych problemach i
wykorzystać wyniki badań.

Przedstawiciel Komisji: Programy badań ekologicznych są bardzo ważne. Musimy pamiętać, że zwiększyła się liczba państw członkowskich i co się z tym wiąże wyzwania i problemy stały się inne. Chcemy większego zaangażowania państw członkowskich i lepszego wykorzystywania przez nie programu. Trzeba pamiętać o kwestii ochrony gleby. Programy działań ekologicznych są bardzo ważne przy prowadzeniu polityki środowiskowej. Przygotowywane są dalsze działania.

Planowane priorytety:
− państwa członkowskie lepiej zaangażowane i lepiej wykorzystujące istniejące narzędzia,
− większa dyskusja nt. programów z PE,
− program powinien pomóc w realizacji działań wyznaczonych wcześniej.
Bardzo ważna jest też kwestia siedlisk.

Wszystkie te programy muszą współdziałać dla ochrony wody i gleby. Trzeba zintegrować politykę wodną z innymi politykami.

Sprawozdawca C.Gutierrez-Cortines: Ludzie nie rozumieją pojęcia bioróżnorodności. Bioróżnorodność powinna być podzielona na tematy. Zauważono, że w UE jest coraz mniej owadów i ptaków. Nie zwracamy uwagi na owady w kontekście zwierząt. Musimy postawić na edukację tak, żeby obywatele rozumieli nasze dyrektywy.