Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” cz.V środowiskoJo Leinen: Potrzebny nam jest „New Deal” jeśli chodzi o zrównoważony rozwój środowiskowy w Europie na najbliższe lata. Tytuł sprawozdania został przez Komisję wybrany bardzo dobrze. Musimy „żyć dobrze” w ramach granic obciążalności naszej planety. Natrafiamy na pewne granice w kontekście zasobów naturalnych. 7 ramowy program środowiskowy musi być właśnie syntezą ambicji gospodarczo – ekonomicznych. W tej kwestii mamy pełen konsensus. Narracja kryjąca się za paragrafami jest tak samo ważna jak paragrafy. Opinia publiczna powinna dobrze odebrać informacje zawarte w sprawozdaniu. Cele wydajności surowcowej powinny być już odpowiednio zakotwiczone w programie ramowym. Potrzebujemy dłuższych ram czasowych na cele klimatyczne. Implementacja – potrzebujemy programów partnerskich Komisji z państwami członkowskimi.

M.Gerbrandy: Musimy zadbać o to by nasza gospodarka również rozwijała się w granicach naszej planety. Propozycje komisji są bardzo dobrym krokiem w tym kierunku. Największym problemem nie jest wyznaczanie celów, ale ich osiąganie. Co Komisja sądzi odnośnie tego,  że nie ustalono w tym sprawozdaniu terminów osiągania celów? Należy zwrócić uwagę na kwestie umów partnerskich w celu wdrażania innowacji.

M.Auken: Na razie koncentrujemy się na celach krotko terminowych a zapominamy o długo terminowych. Pomimo tego, że trujemy środowisko to niektóre państwa czerpią z tego profity. Dużym problemem jest wdrażanie konkretnych celów i innowacji. Czy to prawda,  że Dyrekcja Generalna Środowiska, która ma się zajmować wdrażaniem zdecydowała się  na cięcia?

A.Rosbach: Wszyscy zgadzamy się z ogólnymi założeniami programu. Brakuje w tym programie konkretnych definicji, celów czy przesłań, które mogłyby być wykorzystane przez ludzi, regiony czy państwa. Potrzeba jasnych wypowiedzi, co chcemy osiągnąć. Poprzedni program był bardziej klarowny. Potrzeba prostszych i jaśniejszych przepisów.

M.Seeber: Tylko, jeśli obywatele będą mieli pełną przejrzystość naszych działań to nas poprą. Istnieje ryzyko, że w Brukseli może być promowana pewna polityka elitarna  w obszarze ochrony środowiska, a to jest duże niebezpieczeństwo. Potrzeba kampanii informacyjnych. Komisja: Należy działanie w zakresie środowiska do 2020 r. traktować priorytetowo i musimy być w pełni wiarygodni. W propozycji Komisji jest mowa o lepszym dostępie do sprawiedliwości środowiskowej, głównie kontrole w gestii przestrzegania ustawodawstwa środowiskowego. Komisja ma nadzieje, że ochrona środowiska stanie się tematem przewodnim, w którym odnajdą się obywatele. Według Komisji wszelkie cele terminowe zostały wyznaczone i jest to rok 2020. W niektórych obszarach są potrzebne dodatkowe działania. Komisja chciałaby stworzyć system sprawowania inspekcji, który miałby charakter wiążący. Dyrekcja Generalna Środowiska się nie kurczy, nie ma żadnych większych cięć.