Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” cz.IV środowiskoM.Auken: Na razie koncentrujemy się na celach krotko terminowych a zapominamy o długo terminowych. Pomimo tego, że trujemy środowisko to niektóre państwa czerpią z tego profity. Dużym problemem jest wdrażanie konkretnych celów i innowacji. Czy to prawda, że Dyrekcja Generalna Środowiska, która ma się zajmować wdrażaniem zdecydowała się na cięcia?

A.Rosbach: Wszyscy zgadzamy się z ogólnymi założeniami programu. Brakuje w tym programie konkretnych definicji, celów czy przesłań, które mogłyby być wykorzystane przez ludzi, regiony czy państwa. Potrzeba jasnych wypowiedzi, co chcemy osiągnąć. Poprzedni program był bardziej klarowny. Potrzeba prostszych i jaśniejszych przepisów.

M.Seeber: Tylko, jeśli obywatele będą mieli pełną przejrzystość naszych działań to nas poprą. Istnieje ryzyko, że w Brukseli może być promowana pewna polityka elitarna w obszarze ochrony środowiska, a to jest duże niebezpieczeństwo. Potrzeba kampanii informacyjnych.

Komisja: Należy działanie w zakresie środowiska do 2020 r. traktować priorytetowo i musimy być w pełni wiarygodni. W propozycji Komisji jest mowa o lepszym dostępie do sprawiedliwości środowiskowej, głównie kontrole w gestii przestrzegania ustawodawstwa środowiskowego. Komisja ma nadzieje, że ochrona środowiska stanie się tematem przewodnim, w którym odnajdą się obywatele. Według Komisji wszelkie cele terminowe zostały wyznaczone i jest to rok 2020. W niektórych obszarach są potrzebne dodatkowe działania. Komisja chciałaby stworzyć system sprawowania inspekcji, który miałby charakter wiążący. Dyrekcja Generalna Środowiska się nie kurczy, nie ma żadnych większych cięć.