Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” cz.II środowiskoG.J.Gerbrandy: 7 program ramowy jest programem działań środowiskowych i gospodarczych. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” jest bardzo ważną kwestią. Trzeba skupić się na wdrażaniu podjętych decyzji, ale nie powinno się wykluczać możliwości nowych kroków legislacyjnych. Pierwszy priorytet, czyli woda i gleba mają największe znaczenie – to powinno być pierwszym celem. Sprawozdawca stara się znieść rozróżnienie, które zostało wprowadzone i chce odnieść się do PIB. Wiele krajów, które podlegają tym zapisom znajdują się w nie najlepszej sytuacji, ale przy niewielkich inwestycjach można ją naprawdę znacząco polepszyć. Inwestycje w programy klimatyczne – powinno się zwalczać wszelkie subsydia niosące szkodę dla środowiska.

A.Rosbach: Żyjemy w czasach ograniczonych zasobów. Wykonano bardzo wiele pracy w związku z przedstawionym raportem. Potrzeba jasnych celów i możliwości oceny postępów. Właściwe byłoby gdyby 6 program ramowym skoncentrował się na mniejszej liczbie obszarów, tak, aby działać w sposób bardziej skupiony. Kwestia mórz jest bardzo ważna. Odpadów nie można tylko i wyłącznie spalać, trzeba je wykorzystywać do innych celów, np. produkcji energii. Powinno się pamiętać o stronie międzynarodowej, która w kontekście tego projektu jest bardzo ważna. J.Hibner: Wbrew pozorom takie programy tworzy się raz na wiele lat. Powinniśmy stworzyć nowe ramy do 2020 roku a nawet wytyczyć część programową do 2050 r. Podstawowym założeniem jest zarządzanie zrównoważone. Trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestię. Wdrażanie prawa europejskiego przebiega w różny sposób i powinno się dokonywać pewnych kontroli, co jakiś czas. Drugą kwestią jest zwiększenie nacisku na walkę z naruszeniami w zakresie ochrony środowiska. W nowych ramach powinny znaleźć się zapisy dotyczące przekształceń przemysłu i rozwoju zielonej gospodarki w kontekście strategii regionalnych na rzecz ośrodków przemysłowych. Komisja Europejska: Bardzo dobre sprawozdanie, bardzo wiele ważnych kwestii zostało w nim poruszonych. Komisja nie może poprzeć wszystkich zmian zawartych w raporcie. Powinno być pewne wyważenie w kwestii ekosystemu. Komisja byłaby za utrzymaniem konkretnego języka w stosunku do kwestii spraw ochrony środowiska. Potrzebne są ramy wiążące prawnie rozwiązania dla gleb, jeśli chce się osiągnąć cele w kwestii bioróżnorodności i ochrony przed zmianami klimatu. Komisja popiera koncepcje pokazania środowiska i gospodarki. Komisja ma pewne obawy, iż język poprawek może iść nie w tym kierunku. Polityka w zakresie odpadów powinna być skoncentrowana na postępie.