Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” cz.I środowiskoG.Franco: Pierwszym celem jest ochrona i polepszenie naturalnego potencjału w Unii Europejskiej. Istotny jest termin waloryzacji, gdyż trzeba ocenić kapitał, którym dysponujemy oraz wprowadzić konkretne procedury jak np. opłaty za usługi natury środowiskowej. Rolnictwo może przyczynić się do ochrony środowiska w zwalczaniu zmian klimatycznych. Dzięki temu możemy uzyskać podejście zdrowo – środowiskowe. Po to, aby nie szkodzić rolnikom należy podkreślić wagę bioróżnorodności morskiej. Należy zwalczać zanieczyszczenie wód morskich i zapewnić odpowiednie zarządzanie obszarami leśnymi. Należy trzymać się realiów w kwestiach wymogów finansowych. Trzeba stawiać na główne priorytety takie jak ochrona gleby. Należy włączyć w działania Parlamentu obywateli Europy. Trzeba inwestować mądrze w innowacje środowiskowe. Powinno się odrzucić propozycje wprowadzania zakazu dotyczącego składowania odpadów. Europa powinna mieć spójne podejście do kwestii odpadów. Odpady szkodliwe powinny być przetwarzane w specjalny sposób. Istotna kwestia powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Należy nadzorować tę sytuację. Należy lepiej wprowadzać w życie przepisy dotyczące bioróżnorodności. Trzeba zwalczać zjawisko dumpingu środowiskowego.

J.Leinen: Wiele poprawek precyzuje i wzmacnia tekst Komisji. W kwestii odpadów należy zachowywać hierarchie, najpierw trzeba skupić się na recyclingu. Cele i efektywność wyników powinna być wzmocniona. Kwestia inspekcji powinna być kwestią wspólnotową. Rola Unii Europejskiej na konferencjach środowiskowych powinna być przedmiotem raportu.